mies mittaa sähkömittarilla kaapista

Työpaikkaohjaajalle

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta kaikissa eri oppimisympäristöissä, myös työelämässä oppiessaan. 

Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Koulutuksen järjestäjä tukee työpaikkaohjaajaa ohjaustehtävässä ja tarvittaessa järjestää koulutusta.

Kirjoittaja


vanhempi nainen neuvoo nuorempaa naista tietokoneella

Työpaikkaohjaaja

ohjaan.fi
  • osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadintaan työelämässä oppimisen osalta yhdessä opettajan kanssa.
  • perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin sekä niihin liittyviin vastuisiin ja velvollisuuksiin.
  • luo opiskelijalle hyvän, turvallisen ja monipuolisen oppimisympäristön yhteistyössä yrityksen muun henkilöstön kanssa.

 

  • on tietoinen opiskelijan osaamisen hankkimisen tavoitteista ja ohjaa opiskelijaa niiden mukaisesti.
  • antaa palautetta opiskelijalle työpaikalla ja usein osallistuu näytön arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Lappia järjestää työpaikkaohjaajille lyhytperehdytyksiä etäyhteydellä sekä yrityksille räätälöityjä työpaikkaohjaajakoulutuksia.

Työelämäpalaute

Työpaikkaohjaajakoulutukset


Ota yhteyttä

Määttä Mari

Asiakkuuspäällikkö
puh.+358503594346
Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Heikkinen Kai

Koulutuspäällikkö
puh.+358504617181
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6