Nuori mies kättelee naista toimistossa

Oppisopimus ja koulutussopimus

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi.

Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Kirjoittaja

autonasentaja katsoo läppäriä korjaamolla

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuskoulutus perustuu työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Opiskelija saa palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan ohjauksesta koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkintoon, tutkinnon osaan tai ei-tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Lisätietoa ja oppisopimuskoulutuksen yhteyshenkilöt

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa tai muuta vastiketta.

Koulutussopimus tehdään kirjallisena jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle.

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus:

  • seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä,
  • velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä
  • velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

laboranttiopiskelija tekee tutkimusta laboratoriossa