Työpaikkaohjaajakoulutukset

Haluamme olla tukemassa työpaikkaohjaajia. Järjestämme työpaikkaohjaajille erilaisia koulutuksia ja perehdytyspäiviä.

Author

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -koulutus

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja osaamisen arviointia sekä edistää työelämäläheistä yhteistyötä. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena lähi-/etäopetuksessa ja verkko-opintoina. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa tai yrittäjyyttä

Koulutuksen sisältö:

  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu
  • Opiskelijan perehdyttäminen ja ohjaaminen
  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Osaamisen arviointi ja näyttö

Koulutus on tarkoitettu työelämässä opiskelijoiden työpaikkaohjaajina toimiville henkilöille.

Ota yhteyttä

Hakala Maija

Asiakkuusvastaava
puh.+358405135296

Kasvatus-, sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-ala Kemi-Muonio
Tieto- ja viestintätekniikan tutkinnot
Puhtaus- ja kiinteistöalan tutkinnot
Prosessiteollisuuden tutkinnot, Kone- ja tuotantotekniikan tutkinnot, Laboratorioala
Kaupan ja hallinnon alan tutkinnot sekä Yrittäjän ammattitutkinto
Loue: kaikki tutkinnot
Muu ammatillinen lisäkoulutus

Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Työpaikkaohjaajien lyhytperehdytykset

Millaisia valmisteluja tarvitaan, kun opiskelija aloittaa työelämässä oppimisen työpaikalla? Kuka toimii työpaikkaohjaajana ja miten työpaikkaohjaus toteutetaan? Mitkä työtehtävät tukevat opiskelijan osaamistavoitteita ja urasuunnittelua?

Saat mm. näihin kysymyksiin vastauksen työpaikkaohjaajien lyhytperehdytyksessä.

Työpaikkaohjaajien lyhytperehdytykset

Ota yhteyttä

Jalosalmi Ritva

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358504611876
Sosiaali- ja terveysala
Kemi, Meripuistokatu 21