Ihminen asettaa kolme hymiöpalikkaa päällekkäin, alimpana surullinen, keskellä neutraali ja ylempänä hymyilevä hymiöpalikka.

Työelämäpalaute

Ammatillisissa oppilaitoksissa kerätään työelämäpalautetta valtakunnallisilla kyselyillä 1.7.2021 alkaen. Kyselyjen avulla työelämä voi antaa palautetta oppilaitokselle, miten työelämässä oppiminen (koulutussopimus ja oppisopimus) on järjestetty.

Kyselyjen vastauksilla on vaikutusta opetuksen laatuun, osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen seudulla ja oppilaitoksen saamaan rahoitukseen, joten toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyihin.

Kirjoittaja


Kuva työelämäpalautteesta

Työelämäpalautekyselyjen teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. Kyselyt ovat koulutuksen järjestäjäkohtaisia.

Käytössä on kaksi palautekyselyä:

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään automaattisesti työpaikkaohjaajille Opetushallituksen sähköpostiosoitteesta. Työpaikkaohjaaja voi tarvittaessa välittää kyselyn edelleen toiselle henkilölle, joka on enemmän ohjannut opiskelijaa. Työpaikkaohjaajakyselyjen lähetys tehdään enintään kaksi kertaa kuukaudessa.

Työpaikkakyselyyn vastaa työnantajan edustaja. Palautetta kerätään puolivuosittain, jos työpaikalla on ollut opiskelijoita koulutus- tai oppisopimuksella kyseisellä ajanjaksolla. Oppilaitos lähettää vastauslinkit. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Kyselyt lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä, joten oppilaitoksella tulee olla työpaikkaohjaajan ja työnantajan edustajan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Edellä mainitut tiedot kirjataan sopimusten teon yhteydessä. Vastausaika on 30 vuorokautta, ja vastaanottajille lähetetään sähköpostilla yksi muistutus.

Palaute annetaan anonyyminä. Työpaikkakohtaiset tulokset raportoituvat vain koulutuksen järjestäjälle.

 

Ota yhteyttä

Laihinen Sanna

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358405957654
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Heikkinen Kai

Koulutuspäällikkö
puh.+358504617181
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6