​Sertifiointiperusteena käytettävät standardit

Yleinen

Hitsaajan pätevyyskokeet/henkilösertifiointi

Lappia sertifioi henkilöitä pysyvien liitosten suorittamiseen Painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU ja henkilösertifiointia koskevan standardin SFS-EN ISO/IEC 17024 mukaisesti.

Hitsaajan pätevyyskokeissa/henkilösertifioinneissa käytämme seuraavia standardeja:

 • SFS EN 287-1:2011 Teräkset
 • SFS EN ISO 9606-1:2013 Teräkset
 • SFS EN ISO 9606-2:2005 Alumiini ja alumiiniseokset
 • SFS EN ISO 9606-3:1999 Kupari ja kupariseokset
 • SFS EN ISO 9606-4:1999 Nikkeli ja nikkeliseokset
 • SFS EN ISO 9606-5:2000 Titaani ja titaaniseokset, zirkonium ja zirkoniumseokset
 • SFS EN ISO 14732:2013 Hitsausoperaattorit ja hitsausasettajat
 • SFS EN 13067:2013 Muovien hitsaus
 • SFS EN 13585:2012 Kovajuottajien pätevyyskokeet

Betoniterästen hitsauksen henkilösertifioinnissa noudatetaan standardien SFS-EN ISO/IEC 17024 sekä SFS-EN ISO 17660-1 ja -2 vaatimuksia

 • SFS-EN ISO 17660-1:2007: Betoniteräkset, Voimaliitokset
 • SFS-EN ISO 17660-2:2006 Betoniteräkset, Kiinnitysliitokset

Menetelmäkokeet/tuotesertifiointi

Lappia sertifioi pysyvien liitosten menetelmiä Painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU Liite 1. kohta 3.1.2 ja tuotesertifiointia koskevan standardin SFS-EN ISO/IEC 17065 mukaisesti.

Sertifioinnissa käytämme standardeja

 • SFS-EN ISO 15610:2003 Hyväksyntä testatuilla hitsausaineilla
 • SFS-EN ISO 15611:2003 Hyväksyntä aikaisemmalla kokemuksella
 • SFS-EN 15612:2004 Standardihitsausohjeet
 • SFS-EN ISO 15613:2004 Hyväksyntä esituotannollisella hitsauskokeella
 • SFS-EN ISO 15614-1+A1+A2:2012 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-2:2005 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 2: Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-5:2004 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 5: Titaanin ja zirkoniumin sekä niiden seosten kaarihitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-6:2005 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 6: Kuparin ja kupariseosten kaari- ja kaasuhitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-7:2007 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 7: Päällehitsaus
 • SFS-EN ISO ISO 14555:2007 Metallisten materiaalien kaaritapitushitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-8:2002 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 8: Putken hitsaus putkilevyyn
 • SFS-EN ISO 15614-11:2002 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 11: Elektronisuihku- ja laserhitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-14:2013 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 14: Laser-kaarihybridihitsaus
 • SFS-EN 13134:2001 Juottomenetelmän hyväksyntä

Betoniterästen pysyvien liitosten menetelmien hyväksynnässä noudatetaan standardien SFS-EN ISO/IEC 17065 ja SFS-EN ISO 17660-1 sekä -2 vaatimuksia

 • SFS-EN ISO 17660-1:2007: Betoniteräkset, Voimaliitokset
 • SFS-EN ISO 17660-2:2006 Betoniteräkset, Kiinnitysliitokset

Author